LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitikties Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-02-07

Ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio  teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ ir su juo susijęs Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui.

Pareiškėjo prašyme nurodoma, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaita buvo svarstyta Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarime ir protokole įrašytu sprendimu jai nepritarta. Pareiškėjo teigimu,  šis sprendimas buvo priimtas nesant Vyriausybės narių kvorumo: dalyvavo ministras pirmininkas ir šeši ministrai, nors Vyriausybę sudaro ministras pirmininkas ir keturiolika ministrų. Pareiškėjas pažymi, kad šis Vyriausybės pasitarimo protokole įrašytas sprendimas buvo pagrindas jai priimti 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimą, kuriuo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. Milius buvo atleistas iš pareigų.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui kilo abejonių, ar minėtas pasitarimo protokole įrašytas sprendimas, kuriuo išreikštas nepritarimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitai (nepriimant šiuo klausimu nutarimo), ir su juo susijęs Vyriausybės nutarimas dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai (valdžios galias riboja Konstitucija), 94 straipsnio 2 punktui (Vyriausybė vykdo įstatymus), 95 straipsnio 1 daliai (Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus), konstituciniam teisinės valstybės principui, Vyriausybės įstatymo 29(1) straipsnio 9 dalies 7 punktui (Vyriausybės įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų, kai Vyriausybė nepritaria jo veiklos ataskaitai), 37 straipsnio 1 daliai (Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus), 41 straipsnio 1 daliai (Vyriausybės nutarimai priimami Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma).

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/5_2017.htm.