Naujienos

Pateikta atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2023 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. KT110-N13/2023

2024-01-02

Konstitucinio Teismo teisėja Giedrė Lastauskienė pateikė atskirąją nuomonę dėl Konstitucinio Teismo 2023 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. KT110-N13/2023 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 1, 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 424 patvirtintų asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių 19 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymui“. Ji skelbiama Konstitucinio Teismo svetainės www.lrkt.lt skyriuje „Nutarimai, išvados ir sprendimai“.