Naujienos

Pagal individualų konstitucinį skundą bus vertinamas teisinio reguliavimo, susijusio su po Seimo rinkimų naujai įregistruotų politinių partijų finansavimu, konstitucingumas

2023-12-22

Konstitucinis Teismas 2023 m. gruodžio 21 d. priėmė nagrinėti pareiškėjos Lietuvos regionų partijos prašymą (individualų konstitucinį skundą) ištirti Politinių partijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio (2018 m. lapkričio 15 d. redakcija) 6 dalies nuostatos „Valstybės biudžeto asignavimai skiriami iki pirmųjų Seimo rinkimų po naujos politinės partijos įregistravimo“ atitiktį konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, atsakingo valdymo principams.

Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu „Dėl 2020 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“, kuriuo pareiškėjai nebuvo paskirti valstybės biudžeto asignavimai partijos veikalai finansuoti, nusprendus, kad pareiškėja neatitinka Įstatymo 21 straipsnio (2018 m. lapkričio 15 d. redakcija) 6 dalyje nustatytų reikalavimų. Pasak pareiškėjos, pagal nustatytą teisinį reguliavimą, ji neteko teisės valstybės biudžeto asignavimus politinės partijos veiklai finansuoti gauti už visus kalendorinius (biudžetinius) metus, kuriais baigiasi atitinkama Seimo kadencija. Pareiškėjos nuomone, nustatytu teisiniu reguliavimu buvo pažeistas finansavimo valstybės biudžeto lėšomis nepertraukiamumas, jos teisėtas lūkestis gauti asignavimus partijos veiklai finansuoti keturis pusmečius po naujos partijos įregistravimo.

Pareiškėja, remdamasi oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, pažymi, kad, įstatymų leidėjui pasirinkus valstybės biudžeto lėšas politinių partijų finansavimo šaltiniu, jam pagal Konstituciją, be kita ko, konstitucinius teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisingumo, atsakingo valdymo principus, kyla pareiga nustatyti tokį santykių, susijusių su šiuo pasirinktu politinių partijų finansavimo šaltiniu, reguliavimo modelį, kuriuo būtų užtikrintas tinkamas, skaidrus ir viešas politinėms partijoms skiriamų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas pagal įstatyme nustatytą procedūrą, aiškius, objektyvius kriterijus ir (ar) sąlygas, kitus esminius valstybės biudžeto lėšų paskirstymo politinėms partijoms elementus (terminus), taip siekiant užtikrinti, be kita ko, šio proceso nepertraukiamumą, skaidrumą ir objektyvumą, nesudaryti galimybių valstybės biudžeto lėšas įgaliotoms paskirstyti valstybės institucijoms piktnaudžiauti joms suteiktais įgaliojimais ar neteisingai, neskaidriai skirstyti valstybės biudžeto lėšas ir taip pažeisti, be kita ko, atsakingo valdymo principą.