LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Nutraukta byla dėl teisinio reguliavimo, kuriuo ribojamas vaiko priežiūros išmokų dydis, atitikties Konstitucijai

2018-01-25

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu nutraukė bylą pagal pareiškėjo  Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 6 straipsnio 5 dalis (2016 m. birželio 28 d. redakcija), Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 9 punktas (2017 m. balandžio 12 d. redakcija) tiek, kiek pagal šias nuostatas maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms (buvusioms motinystės (tėvystės) pašalpoms) apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio.

Konstitucinis Teismas sprendime pažymėjo, kad 2018 m. sausio 24 d. nutarime įvertino Įstatyme ir Nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo, kuriuo buvo ribojamas kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuojama motinystės (tėvystės) pašalpa, dydis, atitiktį Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas minėtu nutarimu pripažino, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalis (2011 m. gruodžio 15 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuoti negalėjo viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos, neprieštaravo Konstitucijai. Neprieštaraujančiomis Konstitucijai taip pat pripažintos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 7 punkto (2012 m. rugpjūčio 21 d. redakcija) ir 10 punkto (2011 m. gruodžio 28 d. redakcija) nuostatos, kuriomis įgyvendinamas šis teisinis reguliavimas.

Nors Konstitucinio Teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarime tirtas teisinis reguliavimas buvo išdėstytas nauja redakcija, t. y. ta, kurią ginčija pareiškėjas, ja nustatytas teisinis reguliavimas šioje konstitucinės justicijos byloje reikšmingu aspektu yra tapatus tam, kurį Konstitucinis Teismas jau įvertino minėtame nutarime. Todėl Konstitucinis Teismas konstatavo, kad tame nutarime išspręstas ir šio teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai klausimas.

Todėl Konstitucinis Teismas nutraukė bylą dėl Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies, Nuostatų 9 punkto tiek, kiek nurodyta, atitikties Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1790/content.