LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Konstitucinis Teismas vertins Žemės įstatymo nuostatos, pagal kurią negali būti atidalijami areštuoti arba teisminio ginčo objektu esantys žemės sklypai, atitiktį Konstitucijai

2023-01-24

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu priėmė nagrinėti pareiškėjo Kauno apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai (Nuosavybė neliečiama) neprieštaravo Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalis (2010 m. birželio 18 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją negali būti atidalijami areštuoti žemės sklypai arba teisminio ginčo objektu esantys žemės sklypai.

Tuo pačiu sprendimu pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti, ar minėta Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalis (2010 m. birželio 18 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, neprieštaravo konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, įtvirtintam Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje, pabrėžęs, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų dėl šios prašymo dalies atitikties Konstitucijai. Taigi pareiškėjo prašymas ištirti Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalies tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai įvertintas kaip neatitinkantis  Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų.

Konstitucinis Teismas šiuo sprendimu taip pat atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 29 straipsnio 1 daliai neprieštarauja žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių (2014 m. sausio 2 d. redakcija) 10 punktas, nurodęs, kad ši prašymo dalis nežinybinga Konstituciniam Teismui. Todėl, remiantis Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsisakyta ją priimti nagrinėti.

Ginčydamas Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalies tiek, kiek pagal ją negali būti atidalijami areštuoti žemės sklypai arba teisminio ginčo objektu esantys žemės sklypai, atitiktį Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, pareiškėjas nurodė, kad ginčijamoje Žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalies nuostatoje įtvirtintas draudimas atidalyti areštuotus žemės sklypus arba teisminio ginčo objektu esančius žemės sklypus, pareiškėjo vertinimu, yra imperatyvus ir taikytinas nepriklausomai nuo to, ar areštuotas visas žemės sklypas, ar tik jo dalis, ar nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka. Tokiu imperatyviu draudimu, pareiškėjo nuomone, pašalinama bendraturčio galimybė įgyvendinti nuosavybės teisę reikalaujant atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės net ir tuo atveju, kai dėl tos žemės sklypo naudojimo ir atidalijimo dalies nėra ginčo su kitais bendraturčiais. Pasak pareiškėjo, tokiu draudimu, nustatytu siekiant užtikrinti kreditorių, kurių naudai areštuota žemės sklypo dalis, interesus, galimai neproporcingai ribojama Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta žemės sklypo dalies, kuri nėra areštuota, savininkų nuosavybės teisė, kuri įgyvendinama, be kita ko, naudojantis bendraturčio teise reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šis prašymas yra pagrįstas teisiniais argumentais, atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir priėmė jį nagrinėti.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2796/content