LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Atnaujinamas bylos pagal prašymą ištirti leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai nagrinėjimas

2018-10-23

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atnaujino bylos pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis ir sudaryti registruotos partnerystės sutartį tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, nagrinėjimą.

Konstitucinis Teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bylą ir rengdamas nutarimą,  pripažino, kad sprendžiant dėl minėto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai būtina išsiaiškinti naujas aplinkybes ir ištirti naujus įrodymus – gauti papildomus paaiškinimus dėl ginčijamo teisinio reguliavimo taikymo praktikos.

Todėl byla 2018 m. lapkričio 8 d. 13 val. Konstitucinio Teismo posėdyje bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Į šį posėdį šaukiami pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, kviečiama Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm.