Civilinė sauga, ekstremaliosios situacijos ir mobilizacija

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ekstremaliųjų situacijų valdymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 4B-37 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės sudarymo“.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 4B-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita