Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

9. Kaip pateikti individualų konstitucinį skundą elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:37

Konstituciniam Teismui individualus konstitucinis skundas ir jo priedai elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma teikiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymas)  arba naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) elektronine forma elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC.

Kai elektroninių ryšių priemonėmis individualų konstitucinį skundą teikia daugiau nei vienas pareiškėjas, toks skundas turėtų būti pasirašytas visų pareiškėjų kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Nustačius, kad individualus konstitucinis skundas su priedais, pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, neatitinka pirmiau nurodytų reikalavimų, jis Konstituciniame Teisme neregistruojamas.

Pažymėtina, kad elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas individualus konstitucinis skundas ir jo priedai turi būti pateikiami kaip vienas dokumentų paketas, o ne kaip atskiri (savarankiški) dokumentai.

Individualus konstitucinis skundas, pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, turi būti pasirašytas individualų konstitucinį skundą teikiančio asmens ar jo atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kaip sukurti elektroninius dokumentus, atitinkančius ADOC specifikaciją, ir juos pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje, žr. https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html.

Kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu) Konstituciniam Teismui pateikti individualūs konstituciniai skundai laikomi nepasirašytais.