Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

7. Per kiek laiko gali būti pateiktas individualus konstitucinis skundas Konstituciniam Teismui?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:38

Asmuo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl pažeistų savo konstitucinių teisių ar laisvių gali ne bet kada, o ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Šis reikalavimas taikomas tiek individualiam konstituciniam skundui, tiek su šiuo skundu pateikiamiems dokumentams, kitiems priedams.

Tais atvejais, kai keturių mėnesių kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas sueina ne darbo ar oficialios šventės dieną, paskutine šio termino diena laikytina po šios ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti pirmoji darbo diena.

Jeigu individualus konstitucinis skundas įteiktas paštui, kurjeriui arba išsiųstas elektroninių ryšių priemonėmis iki nustatyto skundo pateikimo Konstituciniam Teismui termino paskutinės dienos dvidešimt ketvirtos valandos, šis terminas nelaikomas praleistu.

Asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių objektyvių priežasčių praleistą keturių mėnesių terminą. Svarbu, kad terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Prašymas atnaujinti kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminą turi būti pateiktas kartu su individualiu konstituciniu skundu.