Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

24. Kaip asmeniui teikiama informacija apie Konstitucinio Teismo sprendimus, susijusius su jo individualiu konstituciniu skundu?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:34

Visais atvejais apie Konstitucinio Teismo sprendimus (tiek priėmus nagrinėti individualų konstitucinį skundą, tiek nusprendus jį grąžinti pareiškėjui ar atsisakyti jį nagrinėti) asmuo yra informuojamas raštu (registruotu paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis elektronine forma).

Pareiškėjas ir jo atstovas privalo informuoti Konstitucinį Teismą pasikeitus jų kontaktiniams duomenims (gyvenamajai vietai (buveinei), elektroninio pašto adresui, telefono numeriui).