Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

18. Kokius sprendimus gali priimti Konstitucinis Teismas gavęs individualų konstitucinį skundą?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:44

Susipažinęs su individualiu konstituciniu skundu (ir jo priedais), Konstitucinis Teismas (arba Konstitucinio Teismo įstatymo nustatytais atvejais – Konstitucinio Teismo pirmininkas) priima vieną iš šių sprendimų:

• priimti individualų konstitucinį skundą nagrinėti Konstituciniame Teisme;
• nustatyti pareiškėjui terminą trūkumams pašalinti;
• grąžinti individualų konstitucinį skundą pareiškėjui;
• atsisakyti nagrinėti pareiškėjo individualų konstitucinį skundą.

Visi šie sprendimai priimami asmeniui nedalyvaujant. Apie juos asmuo informuojamas raštu (registruotu paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis elektronine forma).