Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

17. Kas vyksta po to, kai Konstituciniame Teisme gaunamas individualus konstitucinis skundas?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:36

Pirmiausia patikrinama, ar individualus konstitucinis skundas yra pasirašytas, taip pat ar elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas individualus konstitucinis skundas atitinka tokiomis priemonėmis teikiamiems skundams keliamus reikalavimus. Šiuos reikalavimus atitinkantis individualus konstitucinis skundas yra užregistruojamas. Tuomet Konstitucinio Teismo pirmininkas per 7 dienas paskiria teisėją, kuris atlieka to individualaus konstitucinio skundo išankstinį tyrimą, t. y. įvertina, ar jis gali būti priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme. Tokiam vertinimui atlikti paprastai skiriamas 20 darbo dienų terminas. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas.

Užbaigus išankstinį tyrimą, Konstitucinio Teismo pirmininkas arba Konstitucinis Teismas tvarkomajame posėdyje sprendžia individualaus konstitucinio skundo priimtinumo klausimą. Kiekvieno konkretaus individualaus konstitucinio skundo priimtinumo vertinimo trukmė priklauso nuo tokio skundo apimties, sudėtingumo, kitų objektyvių aplinkybių.