Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

15. Ar teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas, kokia turi būti individualaus konstitucinio skundo apimtis?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:36

Individualaus konstitucinio skundo apimties ribos teisės aktuose nėra nustatytos. Tačiau, atsižvelgiant į proceso ekonomiškumo, operatyvumo, koncentruotumo principus, rekomenduojama individualų konstitucinį skundą surašyti glaustai, be perteklinės informacijos. Taip pat rekomenduojama pateikti individualaus konstitucinio skundo santrauką, jeigu ginčijami keli skirtingi teisės aktai ar jų dalys ir dėl to tokio skundo apimtis yra didesnė.

Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas teisiniams argumentams, pagrindžiantiems pareiškėjo abejones dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai ir (ar) įstatymams.

Į individualų konstitucinį skundą neturi būti perrašomas dėl pareiškėjo priimtų teismų sprendimų turinys, taip pat šiame skunde dėmesys neturi būti sutelktas į faktinių aplinkybių aprašymą. Rekomenduojama aktualius teismų sprendimus, faktines aplinkybes aprašyti (nurodyti) tik tiek, kiek būtina galimam pareiškėjo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimui ir kitiems individualaus konstitucinio skundo turiniui keliamiems reikalavimams pagrįsti.