Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

13. Kokios Konstitucinio Teismo nutarimo, priimto pagal individualų konstitucinį skundą, pasekmės?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:37

Konstitucinio Teismo nutarimai visose bylose, įskaitant bylas pagal individualius konstitucinius skundus, yra galutiniai ir neskundžiami. Jeigu šiose bylose Konstitucinis Teismas pripažįsta, kad įstatymas ar kitas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, šis įstatymas ar kitas teisės aktas nebegali būti taikomas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinio Teismo nutarimas pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai asmens atžvilgiu taikytą įstatymą ar kitą teisės aktą paprastai savaime nepanaikina konkretaus sprendimo (administracinio akto, teismo procesinio sprendimo ar kt.), kuris grindžiamas šiuo Konstitucijai prieštaraujančiu įstatymu ar kitu teisės aktu. Tačiau asmuo, kurio individualų konstitucinį skundą nagrinėdamas Konstitucinis Teismas pripažino, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, turi teisę kreiptis dėl proceso jo byloje atnaujinimo (žr. Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies 13 punktą, Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 10 punktą, Baudžiamojo proceso kodekso 456 straipsnio 2 punktą).

Todėl, Konstituciniam Teismui pagal asmens individualų konstitucinį skundą priėmus sprendimą, kad jo nurodytas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, šis asmuo galėtų kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą ar Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl proceso jo byloje atnaujinimo.