Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

1.2.1. Konstitucinis Teismas tiria tik Seimo, Prezidento, Vyriausybės ir referendumu priimtus teisės aktus

Informacija atnaujinta: 2020-12-17 08:02

Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus vertinti tik Seimo, Prezidento, Vyriausybės ir referendumu priimtų teisės aktų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi išimtinę kompetenciją tirti ir spręsti, ar bet kuris Seimo, Prezidento arba Vyriausybės aktas, taip pat bet kuris referendumu priimtas aktas neprieštarauja bet kuriam aukštesnės galios aktui. Spręsti dėl kitų teisėkūros subjektų išleistų (taigi ne Seimo, Prezidento, Vyriausybės ar referendumu priimtų) teisės aktų atitikties Konstitucijai (kitiems aukštesnės galios teisės aktams) įstatymais yra priskirta administracinių teismų jurisdikcijai. Taigi prašymai ištirti, pavyzdžiui, savivaldybių institucijų, ministerijų, kitų valdymo institucijų, Seimo struktūrinių padalinių priimtų teisės aktų, taip pat teisės aktų projektų atitiktį Konstitucijai (kitiems aukštesnės galios teisės aktams) yra nežinybingi Konstituciniam Teismui. Prašymų ištirti žemesnės galios teisės aktų, nei priskirta Konstitucinio Teismo kompetencijai, konstitucingumą yra pasitaikę ankstesniais Konstitucinio Teismo veiklos metais, tačiau pastaraisiais metais tokių prašymų negauta.

Be to, Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad jis neturi įgaliojimų vertinti ir sutarčių projektų, kuriems pritarta Vyriausybės nutarimais (2010 m. vasario 26 d. nutarimas), taip pat į Vyriausybės pasitarimo protokolą įrašomų sprendimų, kurie nėra Vyriausybės aktai (2018 m. kovo 2 d. nutarimas). Vyriausybės aktų atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms pagal Konstituciją taip pat nėra konstitucinės kontrolės dalykas, nes Vyriausybės programos įgyvendinimo priežiūra nepriklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai (2013 m. lapkričio 6 d. nutarimas).