Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

1.2. Atsisakymas nagrinėti prašymą, kurio nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui

Informacija atnaujinta: 2020-12-17 08:02

Atsisakymas nagrinėti prašymą, kurio nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

Šiuo pagrindu Konstitucinis Teismas atsisako nagrinėti daugiausia prašymų. Konstitucinio Teismo praktikoje jam nežinybingais laikomi: 1) prašymai, kuriuose ginčijami teisės aktai, kurių atitikties aukštesnės galios teisės aktams vertinimas nepriskirtas Konstitucinio Teismo kompetencijai; 2) prašymai išaiškinti, kaip turi būti aiškinamos ir taikomos įstatymų (ar kitų teisės aktų) nuostatos; 3) prašymai išspręsti vienodos galios teisės aktų suderinamumo, normų konkurencijos klausimus; 4) prašymai įvertinti teisėkūros subjektų neveikimą (teisėkūros sprendimų nepriėmimą); 5) prašymai, kuriuose nėra tyrimo dalyko; 6) fiktyvūs prašymai; 7) savitiksliai prašymai.

Dažniausiai kaip nežinybingus Konstituciniam Teismui atsisakoma nagrinėti prašymus, kuriuose keliami ne teisės aktų atitikties Konstitucijai, o jų aiškinimo ir taikymo klausimai.