En

Viešųjų pirkimų skelbimai

2017-03-10

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO SKELBIMAS
DĖL PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, kodas Juridinių asmenų registre 188604236, Gedimino pr. 36, LT–01104, el. paštas pastas@lrkt.lt, tel. (8 5) 261 3535, faks. (8 5) 212 7975, rengdamasis Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresui, kuris vyks 2017 m. rugsėjo mėn. Vilniuje, skelbia šiam renginiui reikalingų patalpų nuomos pirkimą skelbiamų derybų būdu. Nuomojamų patalpų paskirtis – konferencijoms ir dalykiniams susitikimams rengti. Pirkimo poreikis ir kiti reikalavimai išdėstyti pirkimo dokumentuose, su jais galima susipažinti Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

Kandidatai, norintys dalyvauti šiame pirkime, iki 2017 m. kovo 23 d. 10 val. 00 min. turi pateikti pasiūlymus ir kitus reikalingus dokumentus elektroniniu paštu pastas@lrkt.lt.

Pirkimo dokumentai .