En

Teismo naujienos

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės įstatymo atitikties Konstitucijai tiek, kiek jame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė

2018-02-21

Ketvirtadienį, vasario 22 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės, žalos atlyginimo principams neprieštarauja Vyriausybės įstatymas, be kita ko, jo 5 straipsnio 3 dalis, 26 straipsnio (2007 m. birželio 14 d. redakcija) 1 dalis, tiek, kiek juose tiesiogiai nenumatyta materialinė ministro atsakomybė...

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitikties Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-02-07

Ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ ir su juo susijęs Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui.

Priimta dalis prašymo ištirti, ar Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ atitiktį Konstitucijai ir įstatymams, grąžinta pareiškėjai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo nutarimas sudaryti laikinąją komisiją Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansinei ir ūkinei veiklai tirti

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas XIII-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ neprieštarauja Konstitucijos 25 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos

2018-01-30

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad merų ir merų pavaduotojų atlyginimai priklauso nuo savivaldybių suskirstymo į dvi rūšis pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.

Nutraukta byla dėl teisinio reguliavimo, kuriuo ribojamas vaiko priežiūros išmokų dydis, atitikties Konstitucijai

2018-01-25

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu nutraukė bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalis (2016 m. birželio 28 d. redakcija), Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų 9 punktas (2017 m. balandžio 12 d. redakcija) tiek,...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK nuostata, kuria reglamentuota, kas gali surašyti apeliacinį skundą

2018-01-24

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas ištirti, ar Civilinio proceso kodekso (CPK) 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), pagal kurią apeliacinį skundą turi surašyti advokatas arba, nurodytais atvejais, asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtinta teisė į teisminę gynybą.

Teisinis reguliavimas, kuriuo ribojamas motinystės (tėvystės) pašalpos dydis, neprieštarauja Konstitucijai

2018-01-24

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 5 dalis tiek, kiek pagal ją maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuoti negalėjo viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos, neprieštaravo Konstitucijai...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-01-23

Trečiadienį, sausio 24 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas ir Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai tiek, kiek pagal juos maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuoti negali viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos.

Pradedama nagrinėti byla dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-01-10

Ketvirtadienį, sausio 11 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai (toliau – Nuostatai) tiek, kiek pagal juos maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuoti negali viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos.