En

Teismo naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo statuto nuostatos, įtvirtinančios apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-23

Rytoj, vasario 24 d., penktadienį, 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti tėvystės pašalpos dydžio ribojimo atitiktį Konstitucijai

2017-02-09

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostata, kuria buvo nustatytas maksimalus tėvystės pašalpos (mokamos tėvui, kol vaikui sueis vienas mėnuo) dydis (2016 m. neviršijo 1 500 Eur), taip pat Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų punktai, kuriais buvo įgyvendinamas šis teisinis reguliavimas, atitinka Konstituciją.

Pradedama nagrinėti byla dėl Seimo statuto nuostatų, įtvirtinančių apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-06

Vasario 7 d., antradienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Įstatymo nuostata, pagal kurią tarnybos laikui valstybinei pensijai skirti neprilyginamas pagal darbo sutartis po 1995 m. sausio 1 d. išdirbtas darbo laikas, neprieštarauja Konstitucijai

2017-01-25

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, pagal kurią tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti neprilyginamas darbo laikas, po 1995 m. sausio 1 d. profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padaliniuose išdirbtas pagal darbo sutartis, neprieštarauja Konstitucijai.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl darbo laiko įskaičiavimo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti

2017-01-24

Rytoj, sausio 25 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto tiek, kiek jame nenustatyta, kad šioje dalyje nurodytiems asmenims tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti prilyginamas (arba į šį laiką įskaitomas) darbo laikas...

Byla dėl darbo laiko įskaičiavimo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti pradedama nagrinėti rašytinio proceso tvarka

2017-01-06

Pirmadienį, sausio 9 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą...