En

Teismo naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal Seimo prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo ir sprendimo pilietybės klausimais nuostatas

2017-10-16

Antradienį, spalio 17 d., 10 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinės pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime išdėstytą prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo pilietybės klausimais nuostatas.

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti teisės aktų, susijusių su transporto priemonių technine apžiūra ir jų duomenų bazėmis, skolininkų ir lošėjų duomenų tvarkymu, valstybės įmonės Registrų centro steigimu, atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2017-09-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti Saugaus eismo automobilių keliais, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai, taip pat Vyriausybės nutarimo ir juo patvirtintų Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro nuostatų bei Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės Registrų centras įsteigimo“ nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo nuostatos

2017-09-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija, galiojusi nuo 2014 m. kovo 20 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 4 dalis tiek, ...

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2017-09-08

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Šiaulių apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009 m. liepos 17 d. redakcija) I skirsnio tiek, kiek jame nustatytu teisiniu reguliavimu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. savivaldybių, kurių teritorijose gyvena per 100 tūkstančių gyventojų, merų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 12,2 iki 10,98, o merų pavaduotojų – nuo 10,5 iki 9,45, taip pat šio įstatymo priedėlio pakeitimų, kuriais buvo pratęsiamas šių koeficientų sumažinimo terminas, atitiktį Konstitucijai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Vyriausybės nutarimas dėl Kariotiškių kadastrinėje vietovėje vykdytino projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu

2017-09-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, teisinės valstybės principui neprieštarauja Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas.

Priimtas nagrinėti Vyriausybės prašymas ištirti, ar Karo prievolės ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatos neprieštarauja Konstitucijai

2017-07-13

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Vyriausybės prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „Piliečiai turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 2 dalis.

Priimtas nagrinėti Seimo prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo ir sprendimo pilietybės klausimais nuostatas

2017-07-05

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime išdėstytas prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo pilietybės klausimais nuostatas.

Nutraukta teisena byloje dėl Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo atitikties Konstitucijai

2017-07-04

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu nutraukė pradėtą teiseną byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Karo prievolės įstatymo nuostata prieštarauja Konstitucijai

2017-07-04

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio 7 punktas, kuriame nustatyta, kad nuo karo prievolės atleidžiami valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, 139 straipsnio 2 daliai.

Priimtas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-07-03

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarime išdėstytas paklausimas, ar Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.