En

Įvykiai

Išrinktas Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas

2018-02-21

Ukrainos Konstitucinis Teismas po beveik metų pertraukos turi nuolatinį pirmininką. Juo išrinktas šio teismo teisėjas Stanislavas Ševčukas. Sveikindamas šiandien pirmininku išrinktą artimą Lietuvos draugą, ne kartą viešėjusį mūsų šalyje, Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pabrėžė, jog pasaulio teisėjų bendruomenei S. Ševčukas žinomas kaip naujos kartos – Maidano – teisėjas, tad simboliška, kad jis paskirtas į šias pareigas minint Orumo revoliucijos pergalės metines.

Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui įteiktas valstybinis apdovanojimas

2018-02-15

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanojo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką Dainių Žalimą.

Sveikinimai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga

2018-02-15

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis šio teismo teisėjas Aurelis Băieșus atsiuntė sveikinimą Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga. Moldovos Respublikos teisingumo ministras Alexandru Tănase, sveikindamas su valstybės atkūrimo 100-mečiu, visų pirma pasidžiaugė, kad šia proga už asmeninį indėlį tobulinant teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje aukštu valstybiniu apdovanojimu pagerbtas Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis Viktoras Krivenko sveikinimo laiške teigia, kad Lietuvos tikslas sukurti demokratinę ir laisvą valstybę tapo geru pavyzdžiu, kaip turi būti įgyvendinami europiniai standartai ir vertybės.

Naujajame Konstitucinio Teismo biuletenio numeryje – PKJK IV kongreso pagrindiniai pranešimai

2018-02-12

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ praėjusių metų trečias numeris (Nr. 3 (47)). Be Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą. Taip pat galima rasti informaciją apie Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresą, visų jame perskaitytų pagrindinių pranešimų ir Vilniaus komunikato tekstus.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Varšuvoje dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“

2018-02-02

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vasario 2 d. Varšuvoje (Lenkija) dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“, skirtoje buvusiam Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo teisėjui prof. Lechui Morawskiui atminti.

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso delegacija

2018-01-24

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso (toliau – Kongresas) delegacija: Kongreso pranešėjas vietos demokratijos klausimais, Kongreso Stebėsenos komiteto narys Arturas Torresas Pereira, Kongreso pranešėjas regionų demokratijos klausimais, Regionų rūmų narys Sigurduras Bjornas Blondalas ir nepriklausoma ekspertė Sienos (Italija) universiteto prof. Tania Groppi.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Kijeve susitiko su Krymo totorių lyderiais

2018-01-18

Kijeve (Ukraina) viešintis Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sausio 17 d. susitiko su Krymo totorių Medžliso pirmininku, Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatu Refatu Čubarovu.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vieši Kijeve

2018-01-17

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Ukrainos Konstitucinio Teismo kvietimu vieši Kijeve.

Konstitucinis Teismas siūlo darbą lietuvių kalbos redaktoriui ir Logistikos skyriaus vedėjui

2018-01-12

Konstitucinis Teismas paskelbė konkursus lietuvių kalbos redaktoriaus (valstybės tarnautojo) ir Logistikos skyriaus vedėjo (valstybės tarnautojo) pareigoms užimti.