En

Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos susijungimo pagrindu užsieniečiui, kitoje valstybėje sudariusiam santuoką ar įregistravusiam partnerystę su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu ar užsieniečiu, turinčiu leidimą gyventi

2019-01-11 nutarimas Nr. KT3-N1/2019, bylos Nr. 16/2016

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2019-01-11, Nr. 439

Dokumento tekstas:

Pranešimas žiniasklaidai