Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Informacija atnaujinta: 2018-09-11 13:41

Moksleivių rašinių konkursas „Konstitucinis Teismas svarbus Lietuvai ir jos žmonėms, nes...“

2018-09-11

Konstitucinis Teismas šiemet mini savo veiklos 25-metį.

1992 m. spalio 25 d. vykusiame referendume priimtoje Konstitucijoje garantuoti jos viršenybę Lietuvos Respublikos teisės sistemoje patikėta Konstituciniam Teismui. 1993 m. pradėjęs veikti Konstitucinis Teismas yra pirma tokio pobūdžio institucija per visą Lietuvos istoriją.

Ar žinote, ką veikia Konstitucinis Teismas? Kokias bylas jis gali nagrinėti, kas gali į jį kreiptis? Kodėl Konstitucinis Teismas šaliai svarbus? Tikimės, kad į šiuos klausimus galite atsakyti, todėl gimnazijų I–IV ir mokyklų 9–12 klasių moksleivius kviečiame dalyvauti rašinių konkurse „Konstitucinis Teismas svarbus Lietuvai ir jos žmonėms, nes...“. Jūsų rašinių laukiame iki 2018 m. spalio 7 d.  elektroniniu paštu konkursas@lrkt.lt. Šiuolaikinių  technologijų prizais bus apdovanoti 9 (devyni) geriausių rašinių autoriai. Apdovanojimus įteiksime Konstitucinio Teismo 25-mečio minėjimo renginyje 2018 m. spalio 23 d.

Kviečiame susipažinti su konkurso taisyklėmis ir laukiame rašinių!

Konkurso taisyklės:

 1. Konkurso tikslas – paskatinti moksleivius domėtis Konstitucinio Teismo veikla.
 2. Reikalavimai konkurso dalyviams:
  a) konkurse gali dalyvauti gimnazijų I–IV klasių moksleiviai ir mokyklų 9–12 klasių moksleiviai.
  b) Dalyvis iki 2018 m. spalio 7 d.  adresu konkursas@lrkt.lt atsiunčia laisvos formos rašinį (esė) konkurso tema. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti tik vieną rašinį.
  c) Teksto apimtis – iki 3 tūkst. ženklų (įskaitant vieno ženklo tarpus). Teksto pradžioje arba pabaigoje turi būti nurodyta autoriaus vardas ir pavardė, mokykla (gimnazija) ir klasė, kontaktiniai duomenys.
  d) Pageidautina, kad darbas būtų atsiųstas .doc, .docx formato byloje, kurios pavadinimas „Vardas_Pavardė_pavadinimas.doc“ (ar kitoks plėtinys).
  e) Konkurso dalyvis patvirtina, kad rašinyje išdėstytos originalios mintys, arba nurodo citatų šaltinį. Siųsdamas darbą konkursui dalyvis sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas Konstitucinio Teismo interneto svetainėje ir FB paskyroje, jo pavardė ir rašinio citatos gali būti naudojamos žiniasklaidos priemonėse. Už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus atsako darbus atsiuntęs asmuo.
  f) Nebus vertinami nepasirašyti darbai, tekstai, kurie gali būti suvokiami kaip pažeidžiantys Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus (pvz., kurstantys neapykantą).
 3. Rašinių vertinimo kriterijai: originalumas, faktinės informacijos tikslumas, kūrybiškumas.
 4. Vertinimo komisija:

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas,

Konstitucinio Teismo teisėja Janina Stripeikienė,

Konstitucinio Teismo kanclerė Ingrida Danėlienė,

Konstitucinio Teismo pirmininko patarėja Giedrė Maksimaitytė.

 1. Šiuolaikinių technologijų prizais bus apdovanoti 9 (devyni) geriausių rašinių autoriai.
 2. Geriausių rašinių autoriai bus informuojami asmeniškai. Apdovanojimus įteiksime Konstitucinio Teismo 25-mečio minėjimo renginyje 2018 m. spalio 23 d. Renginys vyks Vilniuje, dalyviai ir juos lydintys asmenys atvykimo į renginį ir išvykimo iš jo išlaidas apmoka patys.
 3. Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 261 1451 arba elektroniniu paštu konkursas@lrkt.lt.