En

KONTAKTAI

Informacija atnaujinta 2017-03-17

Bendroji informacija teikiama telefonu (8 5)  261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt.
Teismo elektroninio pašto pastas@lrkt.lt laiškus skaito ir paskirsto Daiva Pitrėnaitė (tel. (8 5)  261 3535).

Į telefono skambučius Konstitucinio Teismo pirmininkui atsiliepia Rasa Rajunčienė (tel. (8 5)  261 1466).

Konstitucinio Teismo pirmininkas

Dainius Žalimas Dainius.Zalimas@lrkt.lt

Konstitucinio Teismo teisėjai

Elvyra Baltutytė (8 5) 261 4052 Elvyra.Baltutyte@lrkt.lt
Gintaras Goda (8 5) 212 5121 Gintaras.Goda@lrkt.lt
Vytautas Greičius (8 5) 261 1447 Vytautas.Greicius@lrkt.lt
Danutė Jočienė (8 5) 212 7319 Danute.Jociene@lrkt.lt
Gediminas Mesonis (8 5) 246 0714 g.mesonis@lrkt.lt
Vytas Milius (8 5) 212 6398 Vytas.Milius@lrkt.lt
Daiva Petrylaitė (8 5) 210 1699 Daiva.Petrylaite@lrkt.lt
Janina Stripeikienė (8 5) 212 4980 Janina.Stripeikiene@lrkt.lt

Konstitucinio Teismo kanclerė

Ingrida Danėlienė (8 5) 212 5090 Ingrida.Daneliene@lrkt.lt

L. e. pirmininko patarėjo viešiesiems ryšiams pareigas

Živilė Jokimaitė-Dolgich (8 659) 64 369 Zivile.Jokimaite@lrkt.lt

Vyriausioji patarėja

Viktorija Staugaitytė (8 5) 249 2412 Viktorija.Staugaityte@lrkt.lt

Vyriausiosios specialistės

Loreta Česnavičienė (8 5) 210 1611 Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt
Rasa Rajunčienė (8 5) 261 1466 Rasa.Rajunciene@lrkt.lt

Teisėjų padėjėjai

Ramūnas Jurgaitis (8 5) 261 1447 Ramunas.Jurgaitis@lrkt.lt
Mėta Matuzevičienė (8 5) 239 2172 Meta.Matuzeviciene@lrkt.lt
Ernestas Milius (8 5) 210 1614 Ernestas.Milius@lrkt.lt
Jolita Miliuvienė (8 5) 212 7319 Jolita.Miliuviene@lrkt.lt
Austėja Petkūnienė (8 5) 211 1242 Austeja.Petkuniene@lrkt.lt
Ieva Saudargaitė (8 5) 246 0714 Ieva.Saudargaite@lrkt.lt
Lina Šaltytė-Masilionė (8 5) 249 2393 Lina.Saltyte@lrkt.lt

Teisės tyrimų skyrius

Vedėjas Vaidas Lubauskas (8 5) 249 2413 Vaidas.Lubauskas@lrkt.lt
Teisėjo padėjėja Ūla Urbanovičienė (8 5) 262 5636 Ula.Urbanoviciene@lrkt.lt
Teisėjo padėjėja Ona Valainienė (8 5) 261 1452 Ona.Valainiene@lrkt.lt
Konsultantas Denas Grybauskas (8 5) 249 2463 Denas.Grybauskas@lrkt.lt
Konsultantė Loreta Šaltinytė (8 5) 246 0713 Loreta.Saltinyte@lrkt.lt

Administravimo ir protokolo skyrius

Vedėja Rūta Svirnelienė (8 5) 210 1613 Ruta.Svirneliene@lrkt.lt
Vyr. specialistė Giedrė Baranavičiūtė-Antanavičienė (8 5) 261 4053 Giedre.Baranaviciute@lrkt.lt
Vyr. specialistė Renata Kupčiūnienė (8 5) 249 2410 Renata.Kupciuniene@lrkt.lt
Vyr. specialistė Vaiva Minkevičienė (8 5) 261 1466 Vaiva.Minkeviciene@lrkt.lt
Vyr. specialistas Rolandas Naujokaitis (8 5) 249 2441 Rolandas.Naujokaitis@lrkt.lt
Vyr. specialistė Daiva Pitrėnaitė (8 5) 249 2462 Daiva.Pitrenaite@lrkt.lt
Vyr. specialistė Lina Beliūnienė (8 5) 212 7389 Lina.Beliuniene@lrkt.lt
Vertėja Monika Rudokaitė-Marcinkevičienė (8 5) 246 0712 Monika.Rudokaite@lrkt.lt
Vyresn. specialistė Sigutė Brusovienė (8 5) 261 1426 Sigute.Brusoviene@lrkt.lt

Informacijos ir technologijų skyrius

Vedėjas Saulius Navickas (8 5) 210 1619 Saulius.Navickas@lrkt.lt
Vyr. specialistė Dangirutė Giedraitytė (8 5) 249 2448 Dangirute.Giedraityte@lrkt.lt
Vyr. specialistė Rima Mekaitė (8 5) 249 2434 Rima.Mekaite@lrkt.lt
Vyr. specialistė Valdonė Zubkienė (8 5) 212 6043 Valdone.Zubkiene@lrkt.lt
Vyresn. specialistė Elona Norvaišaitė (8 5) 210 1617 Elona.Norvaisaite@lrkt.lt
Vyr. specialistas Edgardas Balsevičius (8 5) 249 2390 Edgardas.Balsevicius@lrkt.lt
Vyr. specialistė Neringa Sviščiauskaitė (8 5) 261 1452 Neringa.Svisciauskaite@lrkt.lt

Finansų ir strateginio planavimo skyrius

Vedėja Danutė Vankevičienė (8 5) 249 2466 Danute.Vankeviciene@lrkt.lt
Vyr. specialistė Agnė Pakalnienė (8 5) 210 1610 Agne.Pakalniene@lrkt.lt
Vyr. specialistė Neringa Tumosaitė (8 5) 249 2465 Neringa.Tumosaite@lrkt.lt

Logistikos skyrius

Vedėjas Tomas Maceina (8 5) 212 5085 Tomas.Maceina@lrkt.lt
Vyr. specialistas Saulius Brazdžiūnas (8 5) 249 2460 Saulius.Brazdziunas@lrkt.lt
Vyr. specialistas Algimantas Daubaras (8 5) 249 2462
Vairuotojai (8 5) 239 2175

Kiti kontaktai

Budintis policininkas (8 5) 212 4197
Valgykla (8 5) 239 2176
Faksas (8 5) 212 7975