En

Pranešimai ir publikacijos

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo kalba "25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje"
Konstitucinio Teismo pirmininko kalba pasakyta Seimo Žmogaus teisių komiteto surengtame posėdyje „25 metai laisvės ir žmogaus teisių kelyje. Pažanga ir lūkesčiai“. Vilnius, 2015 m. gruodžio 8 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas "Konstitucinio Teismo galios: plėsti negalima riboti"
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Konstitucijos įgyvendinimas: patirtis ir problemos". Vilnius, 2015 m. spalio 16 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas „Individualus konstitucinis skundas kaip veiksmingas žmogaus teisių apsaugos ir konstitucionalizmo plėtros instrumentas“ (anglų kalba)
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas IV teismų forume. Kijevas (Ukraina), 2015 m. spalio 1–2 d.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pranešimas „Konstitucijos gyvybingumas ir Konstitucinio Teismo vaidmuo“ (anglų kalba)
Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas skaitytas apskritojo stalo diskusijoje „Teorinės ir praktinės Ukrainos konstitucinės justicijos problemos“. Lvovas (Ukraina), 2015 m. gegužės 15–16 d.

Konstitucijos dienos minėjimas. Vilnius, 2014 m. spalio 24 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės sveikinimas 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sveikinimas 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko sveikinimas 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Syso sveikinimas 
Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pavaduotojo U. Kinio sveikinimas 
Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko J. Baulino pranešimas    
(vertimas lietuvių k. ) (vertimas anglų k. )
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko D. Žalimo pranešimas  
(vertimas )