En

Metiniai pranešimai

Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2015 m.
 

Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2014 m.
Išspausdinta Konstitucinio Teismo biuletenyje
„Konstitucinė jurisprudencija“, 2015, Nr. 1 (37), p. 125–266.