En

Darbo užmokestis

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų ketvirčių vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigos

2016 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

2017 m.  vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Darbuotojų

skaičius ketvirčio pabaigoje

I ketv.

Darbuotojų

skaičius ketvirčio pabaigoje

II ketv.

Teisėjo padėjėjas

1455,92

10

1504,22

12

1672,53

Skyriaus vedėjas

1841,13

5

1799,45

5

1973,01

Konsultantas

1118,59

4

965,91

1

-

Vyriausiasis specialistas

1368,72

12

1326,93

12

1379,86

Vyriausiasis specialistas (darbo sutartis)

653,03

6

707,85

6

838,58

Vyresnysis specialistas (darbo sutartis)

-

1

-

2

628,31

Vairuotojas

673,02

5

699,98

5

700,30

Valytojas

364,04

5

379,97

5

285,80

 Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).

  Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimus ir valstybines pensijas