En

Darbo užmokestis

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų ketvirčių vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

  Pareigos

Darbuotojų
skaičius 

IV ketv.

2015 m. vid. mėn. darbo
užmokestis

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Pirmininko patarėjas

2

 

1816

1716

1764

1944

Pirmininko padėjėjas

1

 

 

1340

 

 

Teisėjo padėjėjas

10

1400

1422

1528

1445

1417

Skyriaus vedėjas

5

2001

1859

1958

1796

1770

Vyriausiasis specialistas

12

1301

1331

1384

1381

1356

Konsultantas

1

 

 

968

 

 

Vyriausiasis specialistas dirbantis pagal darbo sutartį

 

6

 

876

 

687

 

706

 

 

620

 

660

 

Vyresnysis specialistas dirbantis pagal darbo sutartį

 

1

 

657

 

689

 

723

 

 

Valytojas

5

312

350

350

380

380

Vairuotojas

5

677

648

653

701

702

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).

  Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimus ir valstybines pensijas