En

Teismo naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytas maksimalus vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, dydis

2019-01-17

Atsisakymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje sutuoktiniui ar partneriui negali būti grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir (ar) seksualine orientacija

2019-01-11

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatos ir pagal ją administraciniam teismui apskųstų Vyriausybės nutarimų atitiktį Konstitucijai

2019-01-11

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostata, kuria reglamentuojamas laikas, neįskaičiuojamas į mokslininkų darbo stažą

2019-01-10

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo prašymo ištirti Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad laikas, kuriuo asmuo gauna mokslininkų valstybinę pensiją, į daktaro ir habilituoto daktaro stažą neįskaitomas, atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“).

Skelbiamas nutarimas byloje dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2019-01-10

Konstitucinis Teismas sausio 11 d., penktadienį, 12 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis...

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos, susijusios su asmens teise įsigyti ir turėti ginklą

2019-01-09

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo (toliau – Teismas) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai („Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pagal kurį nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse...

Žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2019-01-02

Konstitucinis Teismas sausio 3 d., ketvirtadienį, 10 val. žodinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka...