En

Teismo naujienos

Vienas iš Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmų, nurodytų Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai

2017-12-22

Konstitucinis Teismas šiandien pateiktoje išvadoje konstatavo, kad Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmas – tai, kad atsakydamas į Klausimyno, skirto asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, 55 punkto klausimą „Ar pažįstate (pažinojote) asmenis, kurie dirba (dirbo) kitų valstybių žvalgybos, saugumo tarnybose ar su jomis susijusiose institucijose? Jei taip, pateikite informaciją apie tai“ nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika ir taip, pažeisdamas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 11 punkto reikalavimą nenuslėpti duomenų apie savo ryšius, turinčius įtakos sprendimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo priėmimui, elgdamasis nesąžiningai, siekė gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kurį įgijęs dėl savo ryšių galėjo sukelti grėsmę valstybės paslapčių saugumui, – prieštarauja Konstitucijai. Šiuo veiksmu Seimo narys Mindaugas Bastys šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Priimtas prašymas ištirti Elektros energetikos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, prašymas ištirti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos nuostatos atitiktį Konstitucijai ir įstatymams grąžintas pareiškėjai

2017-12-22

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 46 straipsnio 1–4 dalims, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatos, kuriomis reguliuojamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo pratęsimas.

Priimta dalis prašymo ištirti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo grąžinta pareiškėjui

2017-12-22

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai (toliau – Nuostatai) tiek, kiek juose nustatyta, kad maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Skelbiama išvada dėl Seimo paklausimo, ar Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-12-21

Penktadienį, gruodžio 22 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs išvadą dėl pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarime išdėstyto paklausimo, ar Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo

2017-12-20

Konstitucinis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dviem klausimais byloje dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) kai kurių nuostatų atitikties Konstitucijai. Konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimo Konstitucinio Teismo teisminiame posėdyje klausimas bus sprendžiamas gavus prašomą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą.

Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai, nurodyti Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai

2017-12-19

Konstitucinis Teismas šiandien pateiktoje išvadoje konstatavo, kad Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas einančių ir šias pareigas užimti pretendavusių asmenų atžvilgiu, nurodyti Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui Kęstučiui Pūkui išvadoje, prieštarauja Konstitucijai. Šiais veiksmais Seimo narys Kęstutis Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Skelbiama išvada dėl Seimo paklausimo, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-12-18

Antradienį, gruodžio 19 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs išvadą dėl pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstyto paklausimo, kuriuo kreiptasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Prezidento įstatymo nuostata, pagal kurią Respublikos Prezidento sutuoktinis turi teisę panaudos pagrindais gauti būstą, prieštarauja Konstitucijai

2017-12-15

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis, kuria įtvirtinta pareigas einančio arba kadenciją baigusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (-ės) teisė, Respublikos Prezidentui mirus, į Vyriausybės nustatyta tvarka panaudos pagrindais jo (jos) pageidavimu suteikiamą būstą (gyvenamąsias patalpas), prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 90 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijai

2017-12-14

Penktadienį, gruodžio 15 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pradedama nagrinėti byla dėl Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijai

2017-12-13

Ketvirtadienį, gruodžio 14 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.