En

Naujienos

Teismo naujienos

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės įstatymo atitikties Konstitucijai tiek, kiek jame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė

2018-02-21

Ketvirtadienį, vasario 22 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės, žalos atlyginimo principams neprieštarauja Vyriausybės įstatymas, be kita ko, jo 5 straipsnio 3 dalis, 26 straipsnio (2007 m. birželio 14 d. redakcija) 1 dalis, tiek, kiek juose tiesiogiai nenumatyta materialinė ministro atsakomybė...

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitikties Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-02-07

Ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ ir su juo susijęs Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui.

Priimta dalis prašymo ištirti, ar Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ atitiktį Konstitucijai ir įstatymams, grąžinta pareiškėjai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo nutarimas sudaryti laikinąją komisiją Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansinei ir ūkinei veiklai tirti

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas XIII-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ neprieštarauja Konstitucijos 25 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos

2018-01-30

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad merų ir merų pavaduotojų atlyginimai priklauso nuo savivaldybių suskirstymo į dvi rūšis pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.

Įvykiai

Išrinktas Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas

2018-02-21

Ukrainos Konstitucinis Teismas po beveik metų pertraukos turi nuolatinį pirmininką. Juo išrinktas šio teismo teisėjas Stanislavas Ševčukas. Sveikindamas šiandien pirmininku išrinktą artimą Lietuvos draugą, ne kartą viešėjusį mūsų šalyje, Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pabrėžė, jog pasaulio teisėjų bendruomenei S. Ševčukas žinomas kaip naujos kartos – Maidano – teisėjas, tad simboliška, kad jis paskirtas į šias pareigas minint Orumo revoliucijos pergalės metines.

Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui įteiktas valstybinis apdovanojimas

2018-02-15

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanojo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką Dainių Žalimą.

Sveikinimai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga

2018-02-15

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis šio teismo teisėjas Aurelis Băieșus atsiuntė sveikinimą Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga. Moldovos Respublikos teisingumo ministras Alexandru Tănase, sveikindamas su valstybės atkūrimo 100-mečiu, visų pirma pasidžiaugė, kad šia proga už asmeninį indėlį tobulinant teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje aukštu valstybiniu apdovanojimu pagerbtas Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis Viktoras Krivenko sveikinimo laiške teigia, kad Lietuvos tikslas sukurti demokratinę ir laisvą valstybę tapo geru pavyzdžiu, kaip turi būti įgyvendinami europiniai standartai ir vertybės.

Naujajame Konstitucinio Teismo biuletenio numeryje – PKJK IV kongreso pagrindiniai pranešimai

2018-02-12

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ praėjusių metų trečias numeris (Nr. 3 (47)). Be Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą. Taip pat galima rasti informaciją apie Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresą, visų jame perskaitytų pagrindinių pranešimų ir Vilniaus komunikato tekstus.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Varšuvoje dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“

2018-02-02

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vasario 2 d. Varšuvoje (Lenkija) dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“, skirtoje buvusiam Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo teisėjui prof. Lechui Morawskiui atminti.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą