En

Naujienos

Teismo naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo nuostatos

2017-09-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija, galiojusi nuo 2014 m. kovo 20 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 4 dalis tiek, ...

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2017-09-08

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Šiaulių apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009 m. liepos 17 d. redakcija) I skirsnio tiek, kiek jame nustatytu teisiniu reguliavimu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. savivaldybių, kurių teritorijose gyvena per 100 tūkstančių gyventojų, merų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 12,2 iki 10,98, o merų pavaduotojų – nuo 10,5 iki 9,45, taip pat šio įstatymo priedėlio pakeitimų, kuriais buvo pratęsiamas šių koeficientų sumažinimo terminas, atitiktį Konstitucijai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Vyriausybės nutarimas dėl Kariotiškių kadastrinėje vietovėje vykdytino projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu

2017-09-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, teisinės valstybės principui neprieštarauja Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas.

Priimtas nagrinėti Vyriausybės prašymas ištirti, ar Karo prievolės ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatos neprieštarauja Konstitucijai

2017-07-13

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Vyriausybės prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „Piliečiai turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 2 dalis.

Priimtas nagrinėti Seimo prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo ir sprendimo pilietybės klausimais nuostatas

2017-07-05

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime išdėstytas prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo pilietybės klausimais nuostatas.

Įvykiai

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso dalyviai skelbia Vilniaus komunikatą

2017-09-15

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) IV kongreso dalyviai skelbia Vilniaus komunikatą (Vilnius Communiqué). Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisės viršenybė yra kiekvienos teisės sistemos kertinis akmuo ir ji glaudžiai susijusi su demokratija bei žmogaus teisių apsauga. Taip pat jame pabrėžiama, kad ne vienas teismas yra patyręs savo šalies vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios valdžios, taip pat žiniasklaidos spaudimą.

D. Žalimas: svarbiausias konstitucinių teismų uždavinys – užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias pagundai netrukdomai riboti žmogaus teises

2017-09-12

Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, vykstančio Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso (toliau – PKJK IV kongresas) pirmosios dienos sesijose diskutuota apie teisės viršenybės sampratų įvairovę ir naujus iššūkius teisės viršenybei. Kiekvienoje šio kongreso sesijoje pristatomi įžanginiai pranešimai, parengti pagal dalyvių prieš kongresą užpildytą klausimyną, vyksta diskusijos.

Prasideda Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas

2017-09-12

Šiandien Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, prasidėjo Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas (toliau – PKJK IV kongresas).

Prasideda Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas

2017-09-11

Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, prasideda Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas (toliau – PKJK IV kongresas). Jo tema „Teisės viršenybė ir konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje“. Penkiose sesijose bus diskutuojama apie teisės viršenybės sampratų įvairovę skirtingose valstybėse, konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisės viršenybę, žmogaus konstitucinių teisių apsaugą, konstitucinių teismų nepriklausomumą.

Konstituciniame Teisme viešėjo Ukrainos antikorupcinių institucijų atstovai

2017-08-30

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitiko su Lietuvoje viešinčiais Ukrainos nacionalinio antikorupcijos biuro (NABU) ir Generalinės prokuratūros Specialiojo antikorupcijos skyriaus (SAPO) vadovais. Svečių vizito Lietuvoje tikslas – susipažinti su neteisėto praturtėjimo tema ir praktika Lietuvoje.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą