En

Naujienos

Teismo naujienos

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo statuto nuostatos, įtvirtinančios apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-23

Rytoj, vasario 24 d., penktadienį, 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti tėvystės pašalpos dydžio ribojimo atitiktį Konstitucijai

2017-02-09

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostata, kuria buvo nustatytas maksimalus tėvystės pašalpos (mokamos tėvui, kol vaikui sueis vienas mėnuo) dydis (2016 m. neviršijo 1 500 Eur), taip pat Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų punktai, kuriais buvo įgyvendinamas šis teisinis reguliavimas, atitinka Konstituciją.

Pradedama nagrinėti byla dėl Seimo statuto nuostatų, įtvirtinančių apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-06

Vasario 7 d., antradienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Įstatymo nuostata, pagal kurią tarnybos laikui valstybinei pensijai skirti neprilyginamas pagal darbo sutartis po 1995 m. sausio 1 d. išdirbtas darbo laikas, neprieštarauja Konstitucijai

2017-01-25

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, pagal kurią tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti neprilyginamas darbo laikas, po 1995 m. sausio 1 d. profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padaliniuose išdirbtas pagal darbo sutartis, neprieštarauja Konstitucijai.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl darbo laiko įskaičiavimo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti

2017-01-24

Rytoj, sausio 25 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto tiek, kiek jame nenustatyta, kad šioje dalyje nurodytiems asmenims tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti prilyginamas (arba į šį laiką įskaitomas) darbo laikas...

Įvykiai

Sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

2017-02-15

1918 m. vasario 16 d., apie 12 val., neeiliniam Lietuvos Tarybos posėdžiui pirmininkaujantis Jonas Basanavičius iškilmingoje rimtyje garsiai perskaito Nepriklausomybės Aktą. Tarybos nariai balsuodami...

Dainius Žalimas: Ukrainos patirtis mums gali būti naudinga

2017-02-14

Vasario 13–14 dienomis Kijeve (Ukraina) apsilankęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Ukrainos Konstitucinio Teismo projekto „Parama Ukrainos Konstituciniam Teismui įgyvendinant tiesioginio konstitucinio skundo institutą: teisminio skaidrumo ir prieinamumo didinimas“ pristatymo renginyje.

Konstituciniu Teismu domėjosi Antverpeno universiteto Teisės fakulteto profesoriai

2017-02-06

Šiandien Konstituciniame Teisme lankėsi Antverpeno universiteto (Belgija) Teisės fakulteto delegacija: garbės vicerektorius prof. dr. Johanas Meeusenas, dekanas prof. dr. Dirkas Vanheule ir prof. dr. Gertas Straetmansas. Svečius domino Konstitucinio Teismo veikla ir naujausia jurisprudencija.

Dainius Žalimas: kuriant nepriklausomą europietišką Ukrainą būtina stiprinti ombudsmeno instituciją

2017-02-04

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vasario 3 d. Kijeve (Ukraina) dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projekto „Ukrainos parlamento vyriausiojo žmogaus teisių kontrolieriaus institucijos gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ atidarymo renginyje. Išreikšdamas paramą šiam projektui, Konstitucinio Teismo pirmininkas pabrėžė, kad projekto tikslas – bendras Lietuvos ir Ukrainos bei jų institucijų tikslas užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugą ir taip stiprinti nepriklausomą europietišką Ukrainą.

Konstituciniame Teisme lankėsi Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai

2017-01-26

Konstituciniame Teisme lankėsi Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henkeʼės vadovaujama delegacija. Svečiai domėjosi Lietuvos pilietybės įstatymu ir daugybinės pilietybės klausimais.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai


 

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą