En

Naujienos

Teismo naujienos

Rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjama byla dėl Karo prievolės įstatymo nuostatos atitikties Konstitucijai

2017-06-23

Pirmadienį, birželio 26 d., 10.30 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) prašymą ištirti Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio 7 punkto tiek, kiek jame nustatyta, kad nuo karo prievolės atleidžiami tik valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai, atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų atitikties Konstitucijai

2017-06-23

Pirmadienį, birželio 26 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 320 straipsnio 4 dalis tiek, kiek ja draudžiama baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar kai kurios Valstybės tarnybos ir Kriminalinės žvalgybos įstatymų nuostatos neprieštarauja Konstitucijai

2017-06-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 22 straipsniui ir 33 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalis ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Politinių partijų įstatymo straipsnis, kuriame nustatyta valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti dydžio apskaičiavimo, paskirstymo ir mokėjimo tvarka, neprieštarauja Konstitucijai

2017-06-19

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Politinių partijų įstatymo 21 straipsnis, kuriame nenustatyta, kad tais biudžetiniais metais, kai įvyksta nauji Seimo rinkimai, valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti...

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2017-06-06

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1, 2 dalys, kuriose nustatyti skundų padavimo administraciniam teismui terminai, atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta išimtinė valstybės nuosavybė, nuostatas, taip pat Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą.

Įvykiai

Kasmetinėje Lietuvos ir Latvijos konstitucinių teismų konferencijoje aptariami teisėtumo patikros principai ir kriterijai

2017-06-07

Birželio 7–9 d. Rygoje vyksta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų XV konferencija. Jos tema šiais metais – „Teisėtumo patikra Konstitucinio Teismo sprendimuose: patikros principai ir kriterijai“.

Naujajame leidinyje – Konstitucinio Teismo 2014-2016 metų aktuose išdėstytos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos

2017-06-01

Konstitucinis Teismas išleido elektroninį leidinį, kuriame surinktos ir susistemintos jo 2014–2016 metų aktuose išdėstytos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos. Tai jau trečias leidinys, kuriuo siekiama daugybėje Konstitucinio Teismo aktų fragmentais išdėstytą gyvąją, jurisprudencinę Konstituciją padaryti lengviau aprėpiamą ir patogesnę taikyti.

Konstitucinio Teismo delegacija dalyvauja Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos Generalinėje asamblėjoje ir II kongrese

2017-06-01

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovaujama delegacija dalyvauja Charkove (Ukraina) vykstančioje Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos (BBCJ) Generalinėje asamblėjoje ir II kongrese.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas: Rusija, aneksuodama Krymą, pažeidė beveik visus pagrindinius tarptautinės teisės principus

2017-05-30

Seimo Konstitucijos salėje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Krymo totorių tauta praėjus trejiems metams po Krymo okupacijos: esama padėtis ir tolesnė tarptautinės bendruomenės atsako strategija“ Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas perskaitė pranešimą „Krymo okupacija ir aneksija tarptautinės teisės požiūriu“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Gruzijos nepriklausomybės dienos proga pasveikino šios šalies Konstitucinio Teismo pirmininką Zazą Tavadzę

2017-05-26

Sveikinimo laiške D. Žalimas pasidžiaugė abiejų konstitucinių teismų glaudžiu bendradarbiavimu, grindžiamu realiu įsipareigojimu būti ištikimiems europinėms vertybėms ir principams.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą