En

Naujienos

Teismo naujienos

Pradedama nagrinėti byla pagal Seimo prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo ir sprendimo pilietybės klausimais nuostatas

2017-10-16

Antradienį, spalio 17 d., 10 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinės pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime išdėstytą prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo pilietybės klausimais nuostatas.

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti teisės aktų, susijusių su transporto priemonių technine apžiūra ir jų duomenų bazėmis, skolininkų ir lošėjų duomenų tvarkymu, valstybės įmonės Registrų centro steigimu, atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2017-09-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti Saugaus eismo automobilių keliais, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai, taip pat Vyriausybės nutarimo ir juo patvirtintų Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro nuostatų bei Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės Registrų centras įsteigimo“ nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo nuostatos

2017-09-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija, galiojusi nuo 2014 m. kovo 20 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 4 dalis tiek, ...

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2017-09-08

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Šiaulių apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio (2009 m. liepos 17 d. redakcija) I skirsnio tiek, kiek jame nustatytu teisiniu reguliavimu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. savivaldybių, kurių teritorijose gyvena per 100 tūkstančių gyventojų, merų pareiginės algos koeficiento dydis sumažintas nuo 12,2 iki 10,98, o merų pavaduotojų – nuo 10,5 iki 9,45, taip pat šio įstatymo priedėlio pakeitimų, kuriais buvo pratęsiamas šių koeficientų sumažinimo terminas, atitiktį Konstitucijai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Vyriausybės nutarimas dėl Kariotiškių kadastrinėje vietovėje vykdytino projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu

2017-09-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, teisinės valstybės principui neprieštarauja Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas.

Įvykiai

Dėl ilgalaikės Seimo nario ligos Konstitucinis Teismas negali pradėti nagrinėti bylos dėl Seimo paklausimo, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-10-16

Konstitucinis Teismas yra pasirengęs posėdžiui konstitucinės justicijos byloje dėl pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstyto paklausimo, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

D. Žalimas: „Teisėjai negali būti uždara privilegijuota bendruomenė“

2017-10-13

Kijeve viešintis Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitiko su Ukrainos Rados nare, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pakomitečio pirmininke, Ukrainos nuolatinės delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadove Iryna Friz, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi Aleksandru Turčinovu, kitais politikais ir teisininkais.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vieši Kijeve

2017-10-12

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Ukrainos Konstitucinio Teismo kvietimu spalio 12–13 d. vieši Kijeve. Vizito tikslas – aptarti konstitucinių teisių apsaugą, Europos konstitucinių teismų praktiką saugant asmens neliečiamumą ir kitas žmogaus teises bei laisves, Lietuvos ir Ukrainos konstitucinių teismų bendradarbiavimo, taip pat kitus tarptautinių ryšių klausimus.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvauja EŽTK įsigaliojimo Moldovoje minėjimo iškilmėse

2017-10-06

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas spalio 6 d. dalyvauja Kišiniove (Moldova) vykstančioje Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įsigaliojimo Moldovos Respublikoje 20-ųjų metinių minėjimo iškilmėse.

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso dalyviai skelbia Vilniaus komunikatą

2017-09-15

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) IV kongreso dalyviai skelbia Vilniaus komunikatą (Vilnius Communiqué). Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisės viršenybė yra kiekvienos teisės sistemos kertinis akmuo ir ji glaudžiai susijusi su demokratija bei žmogaus teisių apsauga. Taip pat jame pabrėžiama, kad ne vienas teismas yra patyręs savo šalies vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios valdžios, taip pat žiniasklaidos spaudimą.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą