En

Naujienos

Teismo naujienos

Seimo nutarimas dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prieštarauja Konstitucijai

2018-06-29

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Konstitucijai ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms prieštarauja Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“. Prieštaraujančiomis Konstitucijai taip pat pripažintos Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, kuriomis reguliuojamas valstybinių aukštųjų mokyklų reorganizavimas ar likvidavimas, – nors jos nebuvo ginčytos, bet turėjo reikšmės sprendžiant šią bylą.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo nutarimo, kuriuo pritarta Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui, atitikties Konstitucijai

2018-06-28

Penktadienį, birželio 29 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ neprieštarauja Konstitucijai ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Užimtumo įstatymo nuostatos, pagal kurias nuolatinių programų studentai netenka teisės į nedarbo išmoką

2018-06-26

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus“, 52 straipsniui, konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui neprieštarauja Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad bedarbiu laikomas asmuo, kuris nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, ir...

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos, susijusios su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, prieštarauja Konstitucijai

2018-06-19

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. Jeigu įvertintos krypties studijos neatitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytų reikalavimų, aukštoji mokykla negali priimti studentų į tos krypties studijas, ...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų, susijusių su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, atitikties Konstitucijai

2018-06-18

Antradienį, birželio 19 d., 15 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. ...

Įvykiai

Naujajame biuletenio numeryje – metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas

2018-08-07

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ 2018 m. pirmasis numeris (Nr. 1(49)). Be Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą. Taip pat jame spausdinamas 2017 m. Konstitucinio Teismo metinis pranešimas.

Vienam iš BBCJ iniciatorių Alexandruʼui Tãnaseʼei įteiktas Lietuvos valstybinis apdovanojimas

2018-07-06

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi apdovanojo Moldovos Respublikos atstovą Venecijos komisijoje, buvusį Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką, aktyvų Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimo konstitucinio teisingumo srityje iniciatorių ir puoselėtoją, reikšmingai prisidėjusį prie Europos integracijos ir demokratijos vertybių apsaugos stiprinimo šioje srityje Alexandruʼų Tãnaseʼę.

Konstituciniame Teisme viešėjo Ukrainos ombudsmenė

2018-07-04

Konstituciniame Teisme viešėjusi Ukrainos ombudsmenė Liudmyla Denisova dėkojo Lietuvai ir Konstituciniam Teismui už nuolatinį Ukrainos palaikymą tarptautinėje erdvėje ir paramą stiprinant šios šalies specialistų gebėjimus žmogaus teisių apsaugos srityje.

Konstituciniame Teisme lankėsi Vokietijos Badeno-Viurtembergo federalinės žemės parlamento delegacija

2018-07-03

Liepos 3 d. Konstituciniame Teisme lankėsi Badeno-Viurtembergo federalinės žemės (VFR) parlamento Nuolatinio komiteto delegacija, sudaryta iš visų parlamento politinių partijų narių, vadovaujama šio komiteto pirmininko Stefano Scheffoldo. Nuolatinis komitetas sprendžia konstitucinius ir teisės klausimus Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje, taip pat domisi žiniasklaidos politika ir duomenų apsauga.

Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“ plenarinis posėdis

2018-06-28

Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“ (toliau – Komisija) 115-ojoje plenarinėje sesijoje ir pakomitečių posėdžiuose buvo svarstyta 17 temų, susijusių su tarptautine ir nacionaline patirtimi demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse. Daugiausia diskusijų sukėlė Serbijos Respublikos teismų reforma ir Vengrijoje priimtas naujas nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojantis įstatymas. Sesijos darbe dalyvavo Lietuvos deleguotas šios komisijos ekspertas Konstitucinio Teismo teisėjas Gediminas Mesonis.

 

Nuotraukų galerija

Tarptautinis bendradarbiavimas

Metiniai pranešimai

Bylos, pakeitusios Lietuvą

Konstitucija

Virtuali ekskursija

Filmas apie Lietuvą